Referater

gf-referat-2022

gf-referat-2021

referat-fra-best.-mde-22102019

referat-fra-best.-mde-24092019

referat-fra-best.-mde-21082019

referat-fra-best.-mde-19062019

referat-fra-bestyrelsesmdet-21.-maj-2019

referat-fra-best.-mde-02042019

referat-fra-best.-mde-19032019

referat-fra-ordinaer-generalforsamling-i-h-aveforeningen-snderskov-sndag-den-10

referat-fra-best.-mde-d.15.-januar-2019

referat-fra-best.-mde-d.18.-december2018

referat-fra-best.-mde-d.20.-november2018

referat-fra-best.-mde-d.-2.-oktober2018

referat-fra-best.-mde-d.28.-august-2018

referat-fra-best.-mde-d.7.-august-2018

referat-fra-best.-mde-d.-3.-juli-2018

3.-referat-fra-best.-mde-d.-19.6.181

referat-fra-best.-mde-d.-22.5.18-2

referat-fra-best.-mde-d.-24.4.18

ekstraordinr-generalforsamling-2018

referat-fra-best.-mde-d.-17.4.18-2

referat-1-fra-generalforsamling-2018

bestyrelsesmde-4-februar-2018

bestyrrelsesmde-14.-nov

bestyrelsesmde-5-september
 

bestyrelsesmde-18.-juni-2017

bestyrelsesmde-16.-maj-2017

bestyrelsesmde-25.-april-2017

bestyrelsesmde-d.21-marts

Bestyrelsesmøde tirsdag d.7 marts 2017.

Fremmødt. Jørn, Karin, Jan, Claus, Halil.

 

Gæster. Finn har fotograferet alle bestyrelsesmedlemmerne, Flemming for godkendelse af referatet fra generalforsamlingen. Hermed Godkendt.

 

 1. Referat fra bestyrelsesmøde d.26/2 2017 .
 2. Regnskab v. Kasser Jan gennemgået
 3. Forretningsorden udarbejdes af Karin.
 4. Ændringer til ordensreglerne, Karin renskriver og ligger på hjemmesiden.
 5. Der holder en bil ulovligt parkeret på havelod nr. 121, der bliver sendt en påtale til haveejeren.
 6. Næste møde. Tirsdag d. 21 marts kl.19:00
 7. Evt.

 


 

Referat fra Generalforsamling i hf sønderskov. 19/2-2017

Fremmødt 30 havelodder er repressenteret. (60 stemmesedler udelt)

 

 1. Valg af dirigent. Flemming Boye (have nr.507)

Dagsorden godkendt.

Problematik rejst omkring have eje vedr Jørn og Yvonne.

Skal afklares inden næste generalforsamling.

 1. Stemmetæller valgt. Jan Uffe Schjødt og David Heissel
 1. Bestyrelsens beretning v. Formand Jørn Aage Mouritzen. (Bilag 1)
 1. Regnskab ved kasserer Jan Kjærgaard (bilag 2)

Regnskabet, fremlagt og godkendt

 1. V. Kasserer. Jan (bilag 3)

Budget fremlagt og godkendt

 1. Valg af kasserer . Jan Kjærgaard er genvalgt.
 1. Valg af to personer til bestyrelsen for 2 år

Da David Heissel stiller op som kandidat, og dermed bliver  inhabil som stemmetæller, vælges Finn Sigfusson som ny stemmetæller.

Kandidater Claus Chr. Lykkegaard, Halil Bayram, David Heissel.

Claus Chr. Lykkegaard er valgt

Halil Bayram er valgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. karin Fog Bentzon valgt.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Akram Al Aar 1. Suppleant. Mads Hansen 2 suppleant. .

 1. Valg af revisor. Hans Nelleberg er valgt som revisor for 2 år.
 2. Valg af revisor suppleanter  Finn Sigfusson  1.suppleant, Mads Hansen 2.suppleant.
 1. Valg af vurderings udvalg

Jan Uffe Schjødt. er valgt

Ferdinan Danger. er valgt.

Suppleant blev, Claus Chr. Lykkegaard.

 1. Valg til havebedømmelse. David Heissel, Jan Uffe Schjødt og Ferdinand Danger er valgt som suppleant.
 1. Valg til festudvalg.

Jørn Aage Mouritzen og Halil Bayram er valgt. Flemming er valgt som Suppleant

 1. Valg af kredsfestudvalg 1 person + 1 suppleant

Jan Uffe Schjødt er valgt. Mads Hansen valgt som suppleant..

 1. Valg af 5 personer til kreds repræsentantskab.

Akram Al Aar, karin Fog Bentzon, Ferdinand Danger, David Heissel, Jan Kjærgaard er valgt.

 1. Indkommende forslag. (Bilag.)

Alle forslag er rettidig modtaget af bestyrelsen.

 

Bestyrelsens forslag.

 1. Parkering af campingvogn på haveloder forbudt, vedtaget
 2. Ren straffe attest. Forkastet

 

Forslag af Hans Nelleberg

 1. Ordensregler / vedtægter er uklare. Skal efterses af nedsat udvalg bestående af bestyrelsen og revisorerne.). Forkastet.
 2. Ny konto plan ønskes.Godkendt
 3. Div arbejdsopgaver i og omkring haveforeningen skal kommunikeres ud, og i udbud Godkendt
 4. Grøn mand skal udbydes til afstemning på generalforsamling. Godkendt.
 5. Toilet mand skal udbydes til afstemning på generalforsamling. Godkendt

 

Forslag af Jens Erik.

 1. Parkering på have lod forbudt. Godkendt
 2. Til ordensreglernes §9 skal rettes således at det er i overenstemmelse med lokalplanen. Godkendt

 

Forslag af Jan Uffe Schjødt og Rita Herdis.

 1. Parkering af bil på grund forbudt. Godkendt
 2. Ingen fra bestyrelsen må bestride betalte arbejdsopgaver. Forkastet
 3. Foreningen skal indberette B-skat til Skat. Tilbagetrukket
 4. Vedtægter og ordensregler skal revideres.(Er vent og forkastet, under Hans Nelleberg’s forslag)
 5. Vurderings udvalg vælges for en 3årig periode. Godkendt
 6. Bygning af kælder under hus ikke tilladt. Godkendt
 7. Ingen overnatning i perioden 1.oktober til 31.marts Tilbagetrukket
 8. Bygning af kemi toilet (lovpligtigt) (pladsering er en udfordring.)godkendt.

  

 18. Evt.

 • Til info: Girokort kommer dobbelt pga. Fejl hos postnord.
 • Forspørgsel på EL forsyning. Lyder til at være for dyrt til at man gør mere i sagen

Jan Uffe Schjødt arbejder videre i kulissen med evt. Løsning/tilbud.

 

Claus Chr. Lykkegaard – Sekretær

 

Jørn Åge Mouritzen – Formand

 

Flemming Boye – Dirigent

 

 

 

Bilag vedrørende forslag til Generalforsamlingen i Haveforeningen Sønderskov 2017

 

Forslag fra bestyrelsen 1:

Det skal være forbudt at parkere campingvogne på havelodderne og skal indføres i ordensreglerne.

 

Forslag fra bestyrelsen 2:

Man skal stille med en ren straffeattest, hvis man er valgt til en post i bestyrelsen.

 

             ———————————————

 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen 2017.

Forslag fra Hans Nelleberg – 41400780 – hnelleberg391@gmail.com d.23.1.2017

 

1 Ordensregler/Vedtægter er uklare.

Forslag

At der udarbejdes et sæt nye ordensregler samt vedtægter til næste generalforsamling 2018

At der ind skrives hvad der udbetales til bestyrelsen son løn/telefonpenge.

At det udarbejdes af en gruppe. Bestyrelsen samt vores to revisore.

 

2 Forslag til ny kontoplan.

For overskuelighedens skyld.

At VORES REVISORE STRAKS SKAL UDARBEJDE NY KONTOPLAN I SAMARBEJDE MED KASSEREN.

 

3 Mange opgaver kan sagtens klares af frivilligt/pligtarbejde arbejde.

Det pålægges bestyrelsen:At alle opgaver der opstår skal udføres som frivilligt/pligtarbejde.

At skal der udbetale penge skal flere spørges.

 

4 Flere vil gerne byde ind på opgaver:

Forslag. Grøn mand vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år

Plan for grøn mand:

Passe græsplæne og område ved klubhus.

Hæk ved klubhus.

Parkeringsplads

Incl maskiner o.a.

Betaling 7000 kr. 1 Oktober 

 

 5 Forslag

Toilet mand vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år

Plan og rengøring for toilet:

Dette gøres i perioden hvor vandet er åbent. Resten af året kun ved udlejning.

Rengøres ugentlig FREDAG før kl 16.30

Gulv, kummer, håndvask – vægge mm efterbehov.

Betaling 2X2000 = 4000 kr. som udbetales juni/December

 

————————————————————

 

Forslag til generalforsamlingen H/F Sønderskov i marts måned 2017

fra Jens Erik Nielsen Havelod 309

D.10.januar 2017

 

Til ordensreglerne §7 – Motorkørsel.

Parkering på eget havelod er ikke tilladt.

 

Til ordensreglerne §9 – Havehusene.

Ordensreglernes §9 skal tilrettes således at den er i overensstemmelse med Lokalplanen, hvori der står:

At Kolonihavebebyggelsen må kun benyttes til natophold i perioden fra 1. april til 30. september samt i efterårsferie, jule – og vinterferie og påskeferie.

Ferierne præciseres således:

Vinterferie er uge 7: mandag til søndag

Efterårsferie er uge 42: mandag til søndag

Påskeferie – fra Palmesøndag til 2. Påskedag. Kun gældende i de perioder hvor Påskeferien falder før 1. April.

Juleferie – fra 23. Til 26. December.

 

——————————————————————–

 

Forslag på valg i Kolonihave-foreningen Sønderskov Sønderborg

Jan og Rita Schjødtd. 31.1.2017 

 1. Pakering forbudt af bil på grund.
 2. Ingen fra bestyrelsen må bestride betalt arbejde i foreningen, da de er arbejdsgiver
 3. Foreningen skal indberet B-skat til Skat.
 4. Alle vedtægter og ordensregler skal revideres
 5. Vuderingsfolk vælger for en 3 årlige periode
 6. Ingen bygning af kælder i huse.
 7. Ingen overnatninger i tiden 1 Oktober til 31 Marts ( opsigelse grund fra kommunen)
 8. Bygning at Kemi-toilet (lovpligtig)

 

 


 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag. D.26/2-2017

 

Fremmødt:Jan, Claus, Karin, Jørn, ( gæst: Flemming Boye til godkendelse af ref, fra generalforsamling))

 1. Godkendelse af generalforsamlingens referat. Indsigelser oplagt taget til efteretning, kommer til senere godkendelse.
 1. Konstituering af bestyrelsen:
 • Formand: jørn Åge Mouritzen.
 • Kasserer: Jan Kjærgaard
 • Næstformand: Karin Fog Bentzon
 • Sekretær: Claus Chr. Lykkegaard
 • Bestyrelsesmedlem: Halil Bayram
 1. På generalforeningen blev der spurgt ind til hvad bestyrelsen for til dækning af div udgifter.
 • Formand 500kr pr. Kvartal + halv haveleje.
 • Kasserer 500kr pr. Kvartal + halv haveleje.
 • Sekretær 500kr pr kvartal.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget.
 1. Prioritering af årets opgaver.
 • Kemitoilet, der arbejdes på en egnet pladsering.
 • Vandrør skal udskiftes på gyldenlakstien ingen umiddelbar tidsplan.
 • Opslagstavle opdateres, som også kan ses på hjemmesiden
 • Pligt arbejde. Lørdag 27.Maj (uge21)og lørdag d.23 september(uge 38)
 1. Forslag til foretningsorden udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde.
 1. Spørgsmål til bestyrelsen som der ønskes en skriftlig besvarelse på.
 • Har Jørn Åge to eller en have? Jørn har 1 have
 • Hvornår har han solgt? Den er ikke blevet solgt. Den er overdraget under bodeling i forbindelse med skilsmisse.
 • Er der blevet vurderet? Nej
 • Er der udfyldt købspapirer? Nej
 • Er der betalt diverse gebyrer? Nej

Historik: Yvonne & Jørn har siden 2005 haft to haveloder, da det på daværende tidspunkt var muligt at eje flere haveloder, besluttet på en forudgående generalforsamling.

 1. Næste møde? Tirsdag d. 7 marts kl, 19:00
 2. Finn kommer forbi og fotografere bestyrelsen til hjemmesiden.

Claus Christian Lykkegaard

referat-fra-best.-mde-d.7.-august-2018
referat-fra-best.-mde-d.-3.-juli-2018

3.-referat-fra-best.-mde-d.-19.6.181

referat-fra-best.-mde-d.-22.5.18-2

referat-fra-best.-mde-d.-24.4.18

ekstraordinr-generalforsamling-2018

referat-fra-best.-mde-d.-17.4.18-2

referat-1-fra-generalforsamling-2018

bestyrelsesmde-4-februar-2018

bestyrrelsesmde-14.-nov

bestyrelsesmde-5-september
 

bestyrelsesmde-18.-juni-2017

bestyrelsesmde-16.-maj-2017

bestyrelsesmde-25.-april-2017

bestyrelsesmde-d.21-marts

Bestyrelsesmøde tirsdag d.7 marts 2017.

Fremmødt. Jørn, Karin, Jan, Claus, Halil.

 

Gæster. Finn har fotograferet alle bestyrelsesmedlemmerne, Flemming for godkendelse af referatet fra generalforsamlingen. Hermed Godkendt.

 

 1. Referat fra bestyrelsesmøde d.26/2 2017 .
 2. Regnskab v. Kasser Jan gennemgået
 3. Forretningsorden udarbejdes af Karin.
 4. Ændringer til ordensreglerne, Karin renskriver og ligger på hjemmesiden.
 5. Der holder en bil ulovligt parkeret på havelod nr. 121, der bliver sendt en påtale til haveejeren.
 6. Næste møde. Tirsdag d. 21 marts kl.19:00
 7. Evt.

 


 

Referat fra Generalforsamling i hf sønderskov. 19/2-2017

Fremmødt 30 havelodder er repressenteret. (60 stemmesedler udelt)

 

 1. Valg af dirigent. Flemming Boye (have nr.507)

Dagsorden godkendt.

Problematik rejst omkring have eje vedr Jørn og Yvonne.

Skal afklares inden næste generalforsamling.

 1. Stemmetæller valgt. Jan Uffe Schjødt og David Heissel
 1. Bestyrelsens beretning v. Formand Jørn Aage Mouritzen. (Bilag 1)
 1. Regnskab ved kasserer Jan Kjærgaard (bilag 2)

Regnskabet, fremlagt og godkendt

 1. V. Kasserer. Jan (bilag 3)

Budget fremlagt og godkendt

 1. Valg af kasserer . Jan Kjærgaard er genvalgt.
 1. Valg af to personer til bestyrelsen for 2 år

Da David Heissel stiller op som kandidat, og dermed bliver  inhabil som stemmetæller, vælges Finn Sigfusson som ny stemmetæller.

Kandidater Claus Chr. Lykkegaard, Halil Bayram, David Heissel.

Claus Chr. Lykkegaard er valgt

Halil Bayram er valgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. karin Fog Bentzon valgt.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Akram Al Aar 1. Suppleant. Mads Hansen 2 suppleant. .

 1. Valg af revisor. Hans Nelleberg er valgt som revisor for 2 år.
 2. Valg af revisor suppleanter  Finn Sigfusson  1.suppleant, Mads Hansen 2.suppleant.
 1. Valg af vurderings udvalg

Jan Uffe Schjødt. er valgt

Ferdinan Danger. er valgt.

Suppleant blev, Claus Chr. Lykkegaard.

 1. Valg til havebedømmelse. David Heissel, Jan Uffe Schjødt og Ferdinand Danger er valgt som suppleant.
 1. Valg til festudvalg.

Jørn Aage Mouritzen og Halil Bayram er valgt. Flemming er valgt som Suppleant

 1. Valg af kredsfestudvalg 1 person + 1 suppleant

Jan Uffe Schjødt er valgt. Mads Hansen valgt som suppleant..

 1. Valg af 5 personer til kreds repræsentantskab.

Akram Al Aar, karin Fog Bentzon, Ferdinand Danger, David Heissel, Jan Kjærgaard er valgt.

 1. Indkommende forslag. (Bilag.)

Alle forslag er rettidig modtaget af bestyrelsen.

 

Bestyrelsens forslag.

 1. Parkering af campingvogn på haveloder forbudt, vedtaget
 2. Ren straffe attest. Forkastet

 

Forslag af Hans Nelleberg

 1. Ordensregler / vedtægter er uklare. Skal efterses af nedsat udvalg bestående af bestyrelsen og revisorerne.). Forkastet.
 2. Ny konto plan ønskes.Godkendt
 3. Div arbejdsopgaver i og omkring haveforeningen skal kommunikeres ud, og i udbud Godkendt
 4. Grøn mand skal udbydes til afstemning på generalforsamling. Godkendt.
 5. Toilet mand skal udbydes til afstemning på generalforsamling. Godkendt

 

Forslag af Jens Erik.

 1. Parkering på have lod forbudt. Godkendt
 2. Til ordensreglernes §9 skal rettes således at det er i overenstemmelse med lokalplanen. Godkendt

 

Forslag af Jan Uffe Schjødt og Rita Herdis.

 1. Parkering af bil på grund forbudt. Godkendt
 2. Ingen fra bestyrelsen må bestride betalte arbejdsopgaver. Forkastet
 3. Foreningen skal indberette B-skat til Skat. Tilbagetrukket
 4. Vedtægter og ordensregler skal revideres.(Er vent og forkastet, under Hans Nelleberg’s forslag)
 5. Vurderings udvalg vælges for en 3årig periode. Godkendt
 6. Bygning af kælder under hus ikke tilladt. Godkendt
 7. Ingen overnatning i perioden 1.oktober til 31.marts Tilbagetrukket
 8. Bygning af kemi toilet (lovpligtigt) (pladsering er en udfordring.)godkendt.

  

 18. Evt.

 • Til info: Girokort kommer dobbelt pga. Fejl hos postnord.
 • Forspørgsel på EL forsyning. Lyder til at være for dyrt til at man gør mere i sagen

Jan Uffe Schjødt arbejder videre i kulissen med evt. Løsning/tilbud.

 

Claus Chr. Lykkegaard – Sekretær

 

Jørn Åge Mouritzen – Formand

 

Flemming Boye – Dirigent

 

 

 

Bilag vedrørende forslag til Generalforsamlingen i Haveforeningen Sønderskov 2017

 

Forslag fra bestyrelsen 1:

Det skal være forbudt at parkere campingvogne på havelodderne og skal indføres i ordensreglerne.

 

Forslag fra bestyrelsen 2:

Man skal stille med en ren straffeattest, hvis man er valgt til en post i bestyrelsen.

 

             ———————————————

 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen 2017.

Forslag fra Hans Nelleberg – 41400780 – hnelleberg391@gmail.com d.23.1.2017

 

1 Ordensregler/Vedtægter er uklare.

Forslag

At der udarbejdes et sæt nye ordensregler samt vedtægter til næste generalforsamling 2018At der ind skrives hvad der udbetales til bestyrelsen son løn/telefonpenge.

At det udarbejdes af en gruppe. Bestyrelsen samt vores to revisore.

 

2 Forslag til ny kontoplan.

For overskuelighedens skyld.

At VORES REVISORE STRAKS SKAL UDARBEJDE NY KONTOPLAN I SAMARBEJDE MED KASSEREN.

 

3 Mange opgaver kan sagtens klares af frivilligt/pligtarbejde arbejde.

Det pålægges bestyrelsen:

At alle opgaver der opstår skal udføres som frivilligt/pligtarbejde.

At skal der udbetale penge skal flere spørges.

 

4 Flere vil gerne byde ind på opgaver:

Forslag. Grøn mand vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år

Plan for grøn mand:

Passe græsplæne og område ved klubhus.

Hæk ved klubhus.

ParkeringspladsIncl maskiner o.a.

Betaling 7000 kr. 1 Oktober 

 

 5 Forslag

Toilet mand vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år

Plan og rengøring for toilet:

Dette gøres i perioden hvor vandet er åbent. Resten af året kun ved udlejning.

Rengøres ugentlig FREDAG før kl 16.30

Gulv, kummer, håndvask – vægge mm efterbehov.

Betaling 2X2000 = 4000 kr. som udbetales juni/December

 

————————————————————

 

Forslag til generalforsamlingen H/F Sønderskov i marts måned 2017

fra Jens Erik Nielsen Havelod 309

D.10.januar 2017

Til ordensreglerne §7 – Motorkørsel.

Parkering på eget havelod er ikke tilladt.

 

Til ordensreglerne §9 – Havehusene.

Ordensreglernes §9 skal tilrettes således at den er i overensstemmelse med Lokalplanen, hvori der står:

At Kolonihavebebyggelsen må kun benyttes til natophold i perioden fra 1. april til 30. september samt i efterårsferie, jule – og vinterferie og påskeferie.

Ferierne præciseres således:

Vinterferie er uge 7: mandag til søndag

Efterårsferie er uge 42: mandag til søndag

Påskeferie – fra Palmesøndag til 2. Påskedag. Kun gældende i de perioder hvor Påskeferien falder før 1. April.

Juleferie – fra 23. Til 26. December.

 

——————————————————————–

 

Forslag på valg i Kolonihave-foreningen Sønderskov Sønderborg

Jan og RitaSchjødtd. 31.1.2017 

 1. Pakering forbudt af bil på grund.
 2. Ingen fra bestyrelsen må bestride betalt arbejde i foreningen, da de er arbejdsgiver
 3. Foreningen skal indberet B-skat til Skat.
 4. Alle vedtægter og ordensregler skal revideres
 5. Vuderingsfolk vælger for en 3 årlige periode
 6. Ingen bygning af kælder i huse.
 7. Ingen overnatninger i tiden 1 Oktober til 31 Marts ( opsigelse grund fra kommunen)
 8. Bygning at Kemi-toilet (lovpligtig)

 

 


 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag. D.26/2-2017

 

Fremmødt:Jan, Claus, Karin, Jørn, ( gæst: Flemming Boye til godkendelse afref, fra generalforsamling))

 1. Godkendelse af generalforsamlingens referat. Indsigelser oplagt taget til efteretning, kommer til senere godkendelse.
 1. Konstituering af bestyrelsen:
 • Formand: jørn Åge Mouritzen.
 • Kasserer: Jan Kjærgaard
 • Næstformand: Karin Fog Bentzon
 • Sekretær: Claus Chr. Lykkegaard
 • Bestyrelsesmedlem: Halil Bayram
 1. På generalforeningen blev der spurgt ind til hvad bestyrelsen for til dækning af div udgifter.
 • Formand 500kr pr. Kvartal + halv haveleje.
 • Kasserer 500kr pr. Kvartal + halv haveleje.
 • Sekretær 500kr pr kvartal.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget.
 1. Prioritering af årets opgaver.
 • Kemitoilet, der arbejdes på en egnet pladsering.
 • Vandrør skal udskiftes på gyldenlakstien ingen umiddelbar tidsplan.
 • Opslagstavle opdateres, som også kan ses på hjemmesiden
 • Pligt arbejde. Lørdag 27.Maj (uge21)og lørdag d.23 september(uge 38)
 1. Forslag til foretningsorden udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde.
 1. Spørgsmål til bestyrelsen som der ønskes en skriftlig besvarelse på.
 • Har Jørn Åge to eller en have? Jørn har 1 have
 • Hvornår har han solgt? Den er ikke blevet solgt. Den er overdraget under bodeling i forbindelse med skilsmisse.
 • Er der blevet vurderet? Nej
 • Er der udfyldt købspapirer? Nej
 • Er der betalt diverse gebyrer? Nej

Historik: Yvonne & Jørn har siden 2005 haft to haveloder, da det på daværende tidspunkt var muligt at eje flere haveloder, besluttet på en forudgående generalforsamling.

 1. Næste møde? Tirsdag d. 7 marts kl, 19:00
 2. Finn kommer forbi og fotografere bestyrelsen til hjemmesiden.

Claus Christian Lykkegaard