Historisk tilbageblik

Historisk tilbageblik.

 

 

Kolonihaverne i Sønderskoven blev anlagt allerede i 1946 på 2,5 hektar af Sct. Jørgen Hospitals jord og 3 hektar af Ladegårds jord. Forud for overtagelsen af jorden blev der pr. hektar tilført 60 læs staldgødning, som foreningen skulle sørge for at pløje ned. Det kom til at koste 3,- kr. pr. have. Sønderskovens kolonihaveforening var med sine  122 haver  den største kolonihaveforening i Sønderborg på dette tidspunkt.

 

I 1971 blev kolonihaveområdet minimeret til 107 haver, da der skulle afgives jord til anlæggelse  af Borgmester Andersens vej, som skulle føres igennem Sønderskovens kolonihaveområde. Vejen delte dermed området i 2 dele med haver på begge sider af vejen.

 

I 1984 gjorde kommunen krav på jord til etablering af cykelstien til Høruphav. Det betød, at 2 haver måtte nedlægges. Haveforeningen nu var nede på 105 haver. Det samme antal som i dag.

 

Livets gang i haverne –  i billeder.

Galleri